Kommunförbundet Skåne deltar i Förnyelselabbet

Kommunförbundet Skåne deltar i Förnyelselabbet

Publicerad:

Dela nyhet:

Kommunförbundet Skåne deltar med projektet BOSS i SKL:s satsning Förnyelselabbet, som är en sektorsövergripande samverkans- och innovationsplattform för komplexa samhällsutmaningar. Deltagande kommuner i BOSS-projektet välkomnas att inspireras och ta del av de innovativa lösningar som Förnyelselabbet har identifierat.

Fler nyheter

Välkommen till Hälsa och social välfärd

Vårt uppdrag inom avdelning Hälsa och social välfärd omfattar frågor inom socialtjänst, vård och omsorg, folkhälsa och FoU.

Välkommen att kontakta oss!

Nyheter

Kommunförbundet Skåne deltar i Förnyelselabbet

Kommunförbundet Skåne deltar med projektet BOSS i SKL:s satsning Förnyelselabbet, som är en sektorsövergripande samverkans- och innovationsplattform för komplexa samhällsutmaningar. Deltagande kommuner i BOSS-projektet välkomnas att inspireras och ta del av de innovativa lösningar som Förnyelselabbet har identifierat.

Inställt

DISAM nätverket den 2 juni är inställt pga för få anmälda. Har du frågor eller funderingar så kontakta Carina Steffert. carina.steffert@hassleholm.se

Produktvisning inför ny upphandling av hjälpmedel

Kommunförbundet Skåne genomför en mängd upphandlingar av hjälpmedel för de skånska kommunerna. I onsdags hade vi produktvisning inför en kommande upphandling av rullstolar för att få kunskap om nya funktioner och senaste nytt från branschen.

Uppstartskonferens för BOSS

BOSS, Bred Operativ och Strategisk Samverkan, hade i måndags (3/4) en uppstartskonferens med representanter från samtliga 16 deltagande kommuner närvarande. Konferensen bjöd på tre föreläsare som talade om förvaltningsövergripande samverkan, förebyggande arbete kring ensamkommande och nyanlända barn och unga, förmåga att se kapacitet och drivkrafter hos målgruppen, samt erfarenheter från ensamkommande själva.

Fler nyheter