”Mötet är utgångspunkten för hela Tillitsdelegationen”Foto: Hanna Nordehammar

”Mötet är utgångspunkten för hela Tillitsdelegationen”

Publicerad:

Dela nyhet:

Kommunförbundet Skånes beredning hälsa och social välfärd bjöd igår in till ett seminarium med medverkande från Tillitsdelegationen. Fokus under seminariet låg på vad tillitstyrning kan innebär för våra kommunala verksamheter inom området hälsa och social välfärd.

Fler nyheter

Välkommen till Hälsa och social välfärd

Vårt uppdrag inom avdelning Hälsa och social välfärd omfattar frågor inom socialtjänst, vård och omsorg, folkhälsa och FoU.

Välkommen att kontakta oss!

Nyheter

”Mötet är utgångspunkten för hela Tillitsdelegationen”

Kommunförbundet Skånes beredning hälsa och social välfärd bjöd igår in till ett seminarium med medverkande från Tillitsdelegationen. Fokus under seminariet låg på vad tillitstyrning kan innebär för våra kommunala verksamheter inom området hälsa och social välfärd.

Skåne kraftsamlar för en mer jämlik hälsa

De skånska kommunernas arbetet för jämställdhet, jämlikhet och likabehandling är i full gång. Den 13 februari arrangerades Skånskt Knytkalas där gästerna erbjöds en buffé av normmedvetna processer. På bilden: Ingela Sjöberg

Familjecentraler som arena för språk och integration

Den 9:e februari bjöd Kommunförbundet Skåne in till konferens på Medborgarhuset i Eslöv med temat familjecentraler som arena för integration av föräldralediga. Syftet med konferensen var att sprida inspiration och information med anledning av regeringens satsning på ökade statsbidrag för att stärka utrikesfödda kvinnors etablering. Med på konferensen fanns ansvariga för familjecentraler, öppna förskolor och kommunal vuxenutbildning, integrationsstrateger och projektledare med flera.

Positionspapper för funktionshinderområdet

SKL har tagit fram ett ställningstagande för att utjämna skillnader och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan bli delaktiga i samhället på lika villkor.

Nu är vi igång!

BOSS-projektet startade i november 2016. Våren 2017 påbörjades det strategiska arbetet med de deltagande kommunerna som bottnade i ett flertal utbildningstillfällen med tillhörande workshops. Nu är projektet och kommunerna igång med den operativa fasen.

Fler nyheter