Save the date – Munhälsa och nutrition för vuxna och äldre 10 april 2018

Save the date – Munhälsa och nutrition för vuxna och äldre 10 april 2018

Publicerad:

Dela nyhet:

Enheten för Tandvårdsstyrning, Kommunförbundet Skåne och Kunskapscentrum geriatrik arrangerar tillsammans en kostnadsfri utbildningsdag i munhälsa och nutrition för vuxna och äldre. Programmet belyser forskning, goda exempel och föredrag av föreläsare från flera olika professioner. Dagen

Fler nyheter

Välkommen till Hälsa och social välfärd

Vårt uppdrag inom avdelning Hälsa och social välfärd omfattar frågor inom socialtjänst, vård och omsorg, folkhälsa och FoU.

Välkommen att kontakta oss!

Nyheter

Save the date – Munhälsa och nutrition för vuxna och äldre 10 april 2018

Enheten för Tandvårdsstyrning, Kommunförbundet Skåne och Kunskapscentrum geriatrik arrangerar tillsammans en kostnadsfri utbildningsdag i munhälsa och nutrition för vuxna och äldre. Programmet belyser forskning, goda exempel och föredrag av föreläsare från flera olika professioner. Dagen

Positionspapper för funktionshinderområdet

SKL har tagit fram ett ställningstagande för att utjämna skillnader och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan bli delaktiga i samhället på lika villkor.

Nu är vi igång!

BOSS-projektet startade i november 2016. Våren 2017 påbörjades det strategiska arbetet med de deltagande kommunerna som bottnade i ett flertal utbildningstillfällen med tillhörande workshops. Nu är projektet och kommunerna igång med den operativa fasen.

DISAM nätverk

Nästa DISAM- nätverk äger rum i Hässleholm

”Ett prestigelöst samarbete mellan oss som ordförande”

I somras lämnade Carina Nilsson (S) över ordförandeskapet till Anna-Lena Hogerud (S) för Centralt samverkansorgan. En överlämning som ingen av dem ser som en stor förändring i praktiken. Kommunförbundet Skåne har fått en pratstund med dem.

Kommunförbundet Skåne deltar i Förnyelselabbet

Kommunförbundet Skåne deltar med projektet BOSS i SKL:s satsning Förnyelselabbet, som är en sektorsövergripande samverkans- och innovationsplattform för komplexa samhällsutmaningar. Deltagande kommuner i BOSS-projektet välkomnas att inspireras och ta del av de innovativa lösningar som Förnyelselabbet har identifierat.

Fler nyheter