Chefsseminarium inom socialtjänst och vård och omsorgFoto: Hanna Nordehammar

Chefsseminarium inom socialtjänst och vård och omsorg

Publicerad:

Dela nyhet:

Mer än 70 deltagare var samlade den 2 maj för ett chefsseminarium inom socialtjänst och vård och omsorg. På schemat stod en översyn av socialtjänstlagen, reflektioner från Tillitsdelegationens arbete och en framtidsspaning utifrån den ekonomiska utmaningen i den sociala välfärden.

Fler nyheter

Välkommen till Hälsa och social välfärd

Vårt uppdrag inom avdelning Hälsa och social välfärd omfattar frågor inom socialtjänst, vård och omsorg, folkhälsa och FoU.

Välkommen att kontakta oss!

Nyheter

Rapportsläpp: Ungas hälsa utifrån könsidentitet

Den 8 maj släpptes rapporten "Ungas hälsa utifrån könsidentitet" (2018) som är framtagen som ett kompletterande underlag från "Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2016". Det nya unika kunskapsunderlaget visar att åtgärder måste formuleras på både kort och lång sikt för unga transpersoner och icke-binära i Skåne.

Chefsseminarium inom socialtjänst och vård och omsorg

Mer än 70 deltagare var samlade den 2 maj för ett chefsseminarium inom socialtjänst och vård och omsorg. På schemat stod en översyn av socialtjänstlagen, reflektioner från Tillitsdelegationens arbete och en framtidsspaning utifrån den ekonomiska utmaningen i den sociala välfärden.

”Vi skriver en ny historia där transpersoner är med!”

Kommunförbundet Skåne har tillsammans med Region Skåne tagit fram ”Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2016”. Enkäten är en tvärsnittsundersökning vilken ger en ögonblicksbild av hur barn och unga mår i Skåne. Unikt för enkäten är det kunskapsunderlag som visar unga transpersoner och icke-binäras hälsa i Skåne.

”Mötet är utgångspunkten för hela Tillitsdelegationen”

Kommunförbundet Skånes beredning hälsa och social välfärd bjöd igår in till ett seminarium med medverkande från Tillitsdelegationen. Fokus under seminariet låg på vad tillitstyrning kan innebär för våra kommunala verksamheter inom området hälsa och social välfärd.

Skåne kraftsamlar för en mer jämlik hälsa

De skånska kommunernas arbetet för jämställdhet, jämlikhet och likabehandling är i full gång. Den 13 februari arrangerades Skånskt Knytkalas där gästerna erbjöds en buffé av normmedvetna processer. På bilden: Ingela Sjöberg

Familjecentraler som arena för språk och integration

Den 9:e februari bjöd Kommunförbundet Skåne in till konferens på Medborgarhuset i Eslöv med temat familjecentraler som arena för integration av föräldralediga. Syftet med konferensen var att sprida inspiration och information med anledning av regeringens satsning på ökade statsbidrag för att stärka utrikesfödda kvinnors etablering. Med på konferensen fanns ansvariga för familjecentraler, öppna förskolor och kommunal vuxenutbildning, integrationsstrateger och projektledare med flera.

Fler nyheter