Ny förbättrad version av Mina planer

Ny förbättrad version av Mina planer

Publicerad:

Dela nyhet:

Det gemensamma IT-stödet för vårdplanering, Mina planer, förs över till en ny plattform den 3 februari. Den nya versionen har ett mer användarvänligt gränssnitt och bättre prestanda.

Fler nyheter

Välkommen till Hälsa och social välfärd

Vårt uppdrag inom avdelning Hälsa och social välfärd omfattar frågor inom socialtjänst, vård och omsorg, folkhälsa, likarätt och FoU.

Välkommen att kontakta oss!

Nyheter

Ny förbättrad version av Mina planer

Det gemensamma IT-stödet för vårdplanering, Mina planer, förs över till en ny plattform den 3 februari. Den nya versionen har ett mer användarvänligt gränssnitt och bättre prestanda.

Rapport om kultur i äldreomsorgen i Skåne

Region Skånes kulturförvaltning och Kommunförbundet Skåne fick ett gemensamt politiskt uppdrag att undersöka på vilket sätt de skånska kommunerna har behov av utvecklat stöd i arbetet med kultur i äldreomsorgen. Nu är resultatet sammanställt i en rapport.

Utbildningsinsats för att stärka arbete med traumatiserade barn

Barn som utreds inom socialtjänsten och som har upplevt potentiella trauman har större risk att drabbas av psykisk ohälsa och andra svårigheter. För att stärka arbetet med dessa barn i Skånska kommuner anordnade Kommunförbundet Skåne den 16 oktober en utbildningsdag med föreläsning, erfarenhetsutbyte och workshops för socialsekreterare, sakkunniga, arbetsledare och enhetschefer inom socialtjänsten. Föreläste gjorde Sabina Gusic, leg psykolog och fil dr i psykologi.

Stärkt utvecklingsarbete för barn i familjer med missbruk

Idag samlas ett hundratal tjänstepersoner från Skånes kommuner på en nätverksträff där fokus är ett stärkt utvecklingsarbete för barn i familjer med missbruk. Kommunförbundet Skåne och Socialstyrelsen är arrangörer.

Så kan vi arbeta lokalt med SKLs handlingsplan mot missbruk och beroende bland unga, 13-29 år

I december 2018 antogs SKLs handlingsplan mot missbruk och beroende - tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år. Under en länsdialog samlades ett hundratal tjänstepersoner, politiker och övriga aktörer för att sätta ramarna för hur vi tillsammans ska arbeta regionalt och lokalt i våra skånska kommuner.

Fler nyheter