Ny rapport med unikt kunskapsinnehåll: Hur mår Skånes unga ickebinära och transpersoner?

Ny rapport med unikt kunskapsinnehåll: Hur mår Skånes unga ickebinära och transpersoner?

Publicerad:

Dela nyhet:

Välkomna till denna stuprörsbefriade release och samlingskonferens! Rapporten ”Ungas hälsa utifrån könsidentitet” är ett komplement till ”Folkhälsoenkät barn och unga i Skåne 2016” och framtagen på uppdrag av kommunerna i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och

Fler nyheter

Välkommen till Hälsa och social välfärd

Vårt uppdrag inom avdelning Hälsa och social välfärd omfattar frågor inom socialtjänst, vård och omsorg, folkhälsa och FoU.

Välkommen att kontakta oss!

Nyheter

”Mötet är utgångspunkten för hela Tillitsdelegationen”

Kommunförbundet Skånes beredning hälsa och social välfärd bjöd igår in till ett seminarium med medverkande från Tillitsdelegationen. Fokus under seminariet låg på vad tillitstyrning kan innebär för våra kommunala verksamheter inom området hälsa och social välfärd.

Skåne kraftsamlar för en mer jämlik hälsa

De skånska kommunernas arbetet för jämställdhet, jämlikhet och likabehandling är i full gång. Den 13 februari arrangerades Skånskt Knytkalas där gästerna erbjöds en buffé av normmedvetna processer. På bilden: Ingela Sjöberg

Familjecentraler som arena för språk och integration

Den 9:e februari bjöd Kommunförbundet Skåne in till konferens på Medborgarhuset i Eslöv med temat familjecentraler som arena för integration av föräldralediga. Syftet med konferensen var att sprida inspiration och information med anledning av regeringens satsning på ökade statsbidrag för att stärka utrikesfödda kvinnors etablering. Med på konferensen fanns ansvariga för familjecentraler, öppna förskolor och kommunal vuxenutbildning, integrationsstrateger och projektledare med flera.

Positionspapper för funktionshinderområdet

SKL har tagit fram ett ställningstagande för att utjämna skillnader och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan bli delaktiga i samhället på lika villkor.

Fler nyheter