Ledarskap och organisation – lärarkulturer, roller och ansvar i kunskapsintensiv verksamhet

Jag tycker att det blev en fantastisk dag, FoU Skolas heldagsfortbildning för skolledare och skolchefer kring ledarskap och organisation under ovanstående rubrik. Innehållet igår kretsade kring två föreläsningar, en av Mats Tyrstrup som är docent