Reflektioner från en forskningspresentation om nyanlända i skolan

  Att organisera för nyanlända elever i skolan handlar om åtminstone följande tre saker: 1) Språkligt lärande 2) Social integration 3) Kunskapsbyggande i olika skolämnen. Inget av detta kan lösas enbart genom förberedelseklass eller så

Publicerad: 15 februari, 2016

Läs mer