Utvärdering av forskarskolor – samverkan kring forskarutbildning

Igår var jag (för FoU Skola) inbjuden att tala inför Riksdagens utbildningsutskott om den samverkan vi har i Skåne kring de nio huvudmän som investerar i forskarutbildning för sammanlagt tio lärare inom forskarskolan Communicate Science in