Viktigt med elevperspektiv när huvudmanskap av skolan utreds

Enligt Januariavtalet ska ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan tas fram. SKR har skickat in en skrivelse till Regeringen och utbildningstalesmän i riksdagen (SKR dnr: 20/00194) där de lyfter upp en rad frågor som är viktiga att beakta i denna utredning.

Förvaltningschefer för utbildning i 32 Skånes kommuner har också skickat en skrivelse till regeringen och utbildningspolitiska talesmän i riksdagen för att ge Skånes perspektiv. För det första ställer sig alla Skånes kommuner bakom punkter som SKR lyfter upp. Vidare understryker förvaltningschefer i 32 skånska kommuner vikten av elevperspektiv i utredningen. En utredning som ytterst syftar till att förbättra utbildningen för eleverna bör rimligen beskriva konsekvenserna av förslagen ur deras perspektiv. Detta är viktigt inte minst med tanke på att Barnkonventionen har blivit lag i Sverige sedan 1 januari 2020.

Det Skånes kommuner efterlyser är alltså att utredningen anlägger ett elevperspektiv för att beskriva vad föreslagna lösningar och åtgärder kommer att innebära för eleverna. Det måste tydligt framgå vilken effekt förstatligandet av skolan skulle ge för eleverna. Vilka problem ska åtgärderna lösa? Vilka vinster eller förtjänster finns med förslagen? Vilka risker finns med åtgärderna?

 

Skrivelse från 32 kommuner i Skåne

SKR:s skrivelse

Publicerad:

Skriv en kommentar