Välkommen till Ute är inne 2019 – Skola och samhällsbyggnad

Nu genomförs konferensen Ute är inne för sjätte gången den 29-30 augusti 2019. Lyssna på inspirerande föreläsningar, diskutera vinsterna med lärande utomhus i skola och förskola, fysiskt aktiva barn och elever och hur vi kan planera och bygga för den betydelsefulla utomhusvistelsen. Välj bland 50 workshops där utemiljön fungerar som plats för lärande, med fokus på ekosystemtjänster, utomhuspedagogiska metoder, miljö och hälsa samt planering och samverkan.

Konferensen arrangeras av Utenavet, nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande, i samarbete med Jönköpings kommun.

Konferensen vänder sig till dig som:

  • är skolledare, lärare och annan personal i förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning samt arbetar med lärarutbildning och elevhälsa.
  • arbetar i naturum, naturskolor och friluftsmuseer
  • är landskapsarkitekt, arkitekt, planerare, fastighets- eller naturvårds-förvaltare och andra som utvecklar utemiljöer för barn och unga.
  • är engagerad inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning.

För program, information om workshops och anmälan besök utenavet

Publicerad:

Sidansvarig

Marja Boström

Skriv en kommentar