Utvärdering av forskarskolor – samverkan kring forskarutbildning

Riksdagen2

Igår var jag (för FoU Skola) inbjuden att tala inför Riksdagens utbildningsutskott om den samverkan vi har i Skåne kring de nio huvudmän som investerar i forskarutbildning för sammanlagt tio lärare inom forskarskolan Communicate Science in Schools, CSIS. Sammanhanget var ett seminarium med rubriken En skola på vetenskaplig grund – forskarskolor för lärare och förskollärare som ansluter till den utvärdering som utbildningsutskottet genomförde 2016 av 2000-talets fyra nationella forskarskolesatsningar för lärare och förskollärare. Det var ett intressant seminarium, där Vetenskapsrådet (som finansiär), Statskontoret (som utrett Karriärsstegsreformen), två forskarskolor (CSIS och FontD i Linköping), en forskarutbildad lärare, en rektor för ett gymnasium som deltagit med en lärare i forskarskola och Piteå kommun (som istället för forskarskolor investerat i magisterutbildning för lärare) alla fick ge inspel kring ämnet. Slutligen gav lärar- och skolledarförbundet sin syn. Seminariet var drygt 2 timmar långt och kan ses i efterhand som webbsändning från Riksdagen. Själva utvärderingsrapporten finns sedan ett par månader att läsa här och kan rekommenderas för alla som är och har varit involverade i forskarskolor och forskarutbildning för lärare. I rapporten framhålls vår samverkan som ett gott exempel. Den 16 mars kommer jag att hålla en liknande presentation på Lunds universitet under en dag som min kollega Therese Jephson arrangerar, med rubriken Dialogseminarium om samverkan mellan kommun och forskning – erfarenhetsutbyte och utvecklingsmöjligheter.

Under seminariet igår passade jag även på att berätta om den intervjustudie jag gjorde för under fjolåret, då 17 forskarutbildade lärare i skolan intervjuades kring deras uppdrag, och svårigheter och möjligheter med rollen som lektor/forskarutbildad lärare i skolan. Rapporten heter Tillbaka i skolan som kommunlektor och finns att ladda ner här.

/Margareta

Publicerad:

Skriv en kommentar