Utlysning av medel för tematiska samverkansinitiativ 2019-2021

Lunds universitet har länge arbetat i tvärvetenskaplig samverkan med inriktning mot framtidens utmaningar. Detta är också en viktig punkt i den nya strategiska planen. För att underlätta för tvärvetenskapliga samarbeten inom och utom universitetet med inriktning mot framtida utmaningar behöver nya initiativ sättas igång. För att möjliggöra detta utlyser Lunds universitet här medel för tematiska samverkansinitiativ med start i mars 2019 om maximalt 700 000 per år under 3 år med möjlighet till förlängning under ytterligare 2 år.

Utlysning av medel för tematiska samverkansinitiativ 2019-2021

Tanken med denna finansiering är att ett tematiskt samverkansinitiativ ska skapa en mötesplats för kunskap och utveckling inom ett preciserat problemområde. Erhållna medel ska användas till aktiviteter som bygger upp samverkansaktiviteter. Målet är att detta ska resultera i nya projekt och gemensamma ansökningar liksom utvecklingsarbete med universitetsexterna parter. Initiativet ska fungera som en plats för fysiska möten och ha en webbportal som synliggör forskning och aktiviteter både inåt mot Lunds universitet och utåt mot samhället. Vidare är uppdraget att samla och kommunicera de genomslag som arbetet inom temat bidrar till.

Fem initiativ kommer att få beviljat medel för 3 år, 2019-2021. Initiativen ska vara fakultetsövergripande (minst tre fakulteter) och även involvera externa parters. Initiativen kommer att följas upp efter 1,5 och 3 år, och kan ges möjlighet till förlängning.

Ansökningsperiod 1 november – 31 januari 2019.

Publicerad:

Sidansvarig

Marja Boström

Skriv en kommentar