Två forsknings- och utvecklingsprojekt kring digitalt lärande i skolan

I förra veckan avslutades ett tvåårigt FoU-program som studerat så kallad fjärrundervisning och dess effekter på lärande och undervisning. Samtidigt lanserades en stor investering i ett regionalt samarbete för framtidens digitala lärande av Högskolan i Halmstad och kringliggande kommuner, varav två i norra Skåne.

Högskolan i Halmstad har tillsammans med åtta närliggande kommuner startat ett treårigt forskningsanknutet samarbete med temat ”framtidens digitala lärande i skolan”. Tillsammans med Region Halland och Båstads, Falkenbergs, Halmstads, Hylte, Kungsbackas, Laholms, Varbergs och Ängelholms kommuner investerar parterna åtta miljoner kronor i samarbetet. Syftet är att samarbetet ska bidra till utveckling och forskning i regionen inom digitalt lärande, genom gemensamma insatser, där såväl kommunernas kompetens som Digitalt laborativt centrum på Högskolan används. Läs mer här.

Fjärrundervisning

Ifous har tillsammans med Pedagogiska institutionen på Umeå universitet och RISE Interactive (tidigare Interactive Institute Swedish ICT), med stöd av Vinnova , under två års tid drivit FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever. Projektet syftade till att bidra med kunskap om fjärrundervisning som ett sätt att öka likvärdigheten och säkra undervisningskvaliteten för elever i Sverige, oavsett skolans geografiska läge. Slutseminariet ägde rum den 1 februari 2018 då slutrapporten också presenterades. Läs om sammanfattningen av projektet och de slutsatser som gjorts för nationell, huvudmanna- och skolnivå här, där även rapporten i sin helhet kan laddas ner!

Publicerad:

Skriv en kommentar