Rektorer från 27 kommuner deltar i FoU Skolas regionala nätverk

Den 30 augusti är det dags för FoU Skolas regionala rektorsnätverk. Rektorsnätverk fortsätter för tredje året i rad och är plats för erfarenhetsutbyte och inspiration för skola på vetenskaplig grund. Nätverket är mycket uppskattat och ett forum där rektorerna får lästips och annat inspirationsmaterial samt en reflektionsuppgift i förväg. Själva träffen består av en föreläsning, reflektion och erfarenhetsutbyte i grupper och omvärldsbevakning.

Förra årets utvärderingar visar att mer än 90% av rektorerna tycker att upplägget för nätverket är utmärkt eller bra och att de kommer att ha nytta av de här träffarna i sina verksamheter. Hela 100% tyckte att de teman som diskuterades under träffarna var bra och relevanta. Deltagarna väljer själva teman för att nätverket i så stor grad som möjligt ska spegla rektorernas önskemål och behov.

Intresset för nätverket har varit väldigt stort, vi fick till och med fler ansökningar än vi kunde ta emot. 49 rektorer från 21 kommuner kommer att delta under skolåret 2019/2020. Under hösten kommer de att fokusera på lärmiljöer, mätbarhet och kunskap samt ledarskap som gynnar skolresultat. Förvaltningschefer vittnar om rektorer som ställde krav vid sin anställning att de skulle kunna fortsätta på FoU Skolas rektorsnätverk.

Med rektorsnätverket som inspiration och efter förfrågan från kommunerna startar FoU Skola ett till nätverk som riktar sig till rektorerna i särskola. 32 rektorer för särskola från 18 kommuner kommer att samlas fyra gånger under 2019/2020. Genom de båda nätverken får skolledare från 27 kommuner möjlighet att träffas och tillsammans utveckla skolor i Skåne på vetenskaplig grund. De representerar både stora kommuner såsom Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad och de som är mindre såsom Eslöv, Åstorp, Östra Göinge och Båstad.

Forskningen om samverkan och kunskapsutbyte säger att det behövs optimal intellektuell distans och tillit för bästa lärande (Gerler & Wolfe, 2002; Nooteboom m.fl., 2007; Zukauskaite, 2013). Om deltagare kan lika mycket får de inte nytta av varandra. Har deltagare helt olika kunskap förstår de inte varandra. Rektorerna i FoU Skolas nätverk tillhör samma yrkeskategori och har liknande förståelse på vad en rektorsroll innebär. De tillhör också samma geografiska regionen med dess normer och värderingar. Däremot kommer de från olika förvaltningar med olika organisatoriska kulturer och förutsättningar och de bär på sina personliga yrkeserfarenheter. Detta bidrar till den optimala intellektuella distansen där de är precis lagom olika för att kunna lära från varandra. Vidare får de träffas flera gånger per termin (en del av de för tredje år i rad) och bygga upp tillit i gruppen så att de vågar diskutera och lära av varandra. Vi hoppas att kommande läsår blir precis så lärorikt och inspirerade som vi förväntar oss.

Referenser:

Gertler, M. S. & Wolfe, D. (2002) Innovation and Social Learning: An Introduction. I: Gertler, M. S. & Wolfe, D. (eds.) Innovation and Social Learning: Institutional Adaptation in the Era of Technological Change. New York: Palgrave Macmillan.

Nooteboom, B., Van Haverbeke, W., Duysters, G. (2007) Optimal cognitive distance and absorptive capacity. Research Policy 36(7): 1016-1034

Zukauskaite, E. (2013) Institutions and the Geography of Innovation: A Regional Perspective. PhD thesis. Lund.

Elena Zukauskaite, vetenskaplig ledare för FoU Skola

Bilder är författarens egna samt från Pixabay.com under Creative commons licens.

Publicerad:

Sidansvarig

Elena Zukauskaite

Skriv en kommentar