Nyfiken på konferensen researchED? Få en smygtitt via UR:s sändningar i maj

Som många säkert redan sett så pushar FoU Skola för ett kommande evenemang som arrangeras under namnet researchED Scandinavia 2018. ResearchED är en spännande konferens i mötet mellan forskning och praktik som funnits sedan 2013 och som har sitt ursprung i Storbritannien där grundarna Helena O’Shea och Tom Bennett finns. Den första skandinaviska researchED-konferensen gick i Göteborg 2016.

 

 

På bara några år har researchED gått från att vara ett Londonbaserat fenomen till att nu vara på ständig turné över världen – i helgen gick researchED till exempel i Toronto, Kanada. FoU Skola är tillsammans med Pedagogisk inspiration i Malmö stad medarrangörer när researchED kommer till Malmö lördagen den 22 september 2018.

Konferensen syfte är att överbrygga avståndet mellan forskare och praktik och att erbjuda möjlighet för lärare, skolledare och alla andra skolintresserade att till en ringa kostnad (konferensen är så kallat ”non-profit” – biljettintäkterna räcker till att betala resa och logi för föreläsarna, som i övrigt fantastiskt nog ställer upp utan annan ersättning!) få ta del av och möjlighet att diskutera den senaste skolforskningen. Eftersom konferensen är internationell är programmet på engelska, men låt inte detta avskräcka. Om du tvekar, så använd möjligheten att lyssna på några filminspelningar som gjordes av Utbildningsradion UR när researchED besökte Haninge i början av mars 2018. Tablån för UR:s utsändningar finns sist i blogginlägget!

Totalt finns det 350 biljetter och det är först till kvarn som gäller- fler deltagare än så rymmer inte de fina lokalerna på Malmö latinskola där researchED Scandinavia ska hållas.

Besök gärna konferensens hemsida för program, tider och för att köpa biljett när du väl har bestämt dig för att gå. Hoppas att vi ses där! https://researched.org.uk/event/researched-scandinavia-2018/

/Margareta

Tablå för UR:s utsändningar av researchED Haninge

 Föreläsningarna kan också ses och spridas från http://URskola.se from 27/4 2018

Måndag 7 maj

14:00 Den svåra uppgiften med prestationsutvärdering

Alla vet att prestationsutvärdering i skolan är utmanande. Här talar Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi, om vad utmaningen verkligen är i den svenska skolan med prestationsutvärdering. Finns det skillnader att finna mellan kommunala skolor och friskolor? Arrangör: ResearchED.

14:35 Varför misslyckas bra professionell utveckling?

Det finns en forskningskonsensus om att bra professionell utveckling tar tid och ska fokusera på inlärning. Ändå har en rad nya tester visat att professionell utveckling med hjälp av dessa modeller har haft en begränsad inverkan på lärarutövningen och ingen inverkan på studentresultat. Varför är det så? Harry Fletcher-Wood, biträdande utbildningschef på Institute for teaching i Storbritannien, berättar. Arrangör: ResearchED.

15:00 Från forskning till praktik

Tom Sherrington har arbetat som lärare och rektor i 30 år. Han är nu utbildningskonsult som specialiserat sig på lärarutveckling, läroplan och bedömningsplanering. Här talar han om vilken resa lärare behöver göra så att deras lärande går från teori till handlingar i klassrummen. Arrangör: ResearchED

15:35 Minne och mening

Det har funnits två sidor i hur man ser på utbildning. Den ena menar att utbildning är att få eleven att förstå, den andra menar att det är genom memorering som kunskap sitter. Oliver Caviglioli, utbildningsdesigner, talar här om ämnet utifrån citatet ”Förståelse är minne i förklädnad”. Arrangör: ResearchED.

16:00 Tillförlitlig bedömning av valfria ämnen

Valfria ämnen som essäer är mer autentiska, men svårare att bedöma på ett tillförlitligt sätt. Daisy Christodoulou är utbildningsdirektör vid No More Marking. Hon arbetar nära skolor med att utveckla nya metoder för bedömning. Här berättar hon hur man kan möta denna utmaning. Arrangör: ResearchED.

 

Tisdag 8 maj

14:00 Skapa skolkultur

Det finns bevis som tyder på att det många lärare har blivit ombedda att ägna sig åt i klassrummen varit ineffektivt och i värsta fall slöseri med tid. Detta har lett till en ofta ohållbar nivå av arbetsbelastning och lärarutbrändhet. Tom Bennett, grundare av ResearchEd och rådgivare för utbildningsdepartementet i Storbritannien, försöker bryta ner de väsentliga komponenterna i ett framgångsrikt klassrum baserat på forskning. Arrangör: ResearchED.

 

Lördag 19 maj

11:35 Den svåra uppgiften med prestationsutvärdering

Alla vet att prestationsutvärdering i skolan är utmanande. Här talar Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi, om vad utmaningen verkligen är i den svenska skolan med prestationsutvärdering. Finns det skillnader att finna mellan kommunala skolor och friskolor? Arrangör: ResearchED. Repris från 7/5.

 12:10 Varför misslyckas bra professionell utveckling?

Det finns en forskningskonsensus om att bra professionell utveckling tar tid och ska fokusera på inlärning. Ändå har en rad nya tester visat att professionell utveckling med hjälp av dessa modeller har haft en begränsad inverkan på lärarutövningen och ingen inverkan på studentresultat. Varför är det så? Harry Fletcher-Wood, biträdande utbildningschef på Institute for teaching i Storbritannien, berättar. Arrangör: ResearchED. Repris från 7/5.

 12:40 Från forskning till praktik

Tom Sherrington har arbetat som lärare och rektor i 30 år. Han är nu utbildningskonsult som specialiserat sig på lärarutveckling, läroplan och bedömningsplanering. Här talar han om vilken resa lärare behöver göra så att deras lärande går från teori till handlingar i klassrummen. Arrangör: ResearchED Repris från 7/5.

 13:10 Minne och mening

Det har funnits två sidor i hur man ser på utbildning. Den ena menar att utbildning är att få eleven att förstå, den andra menar att det är genom memorering som kunskap sitter. Oliver Caviglioli, utbildningsdesigner, talar här om ämnet utifrån citatet ”Förståelse är minne i förklädnad”. Arrangör: ResearchED. Repris från 7/5.

 13:40 Tillförlitlig bedömning av valfria ämnen

Valfria ämnen som essäer är mer autentiska, men svårare att bedöma på ett tillförlitligt sätt. Daisy Christodoulou är utbildningsdirektör vid No More Marking. Hon arbetar nära skolor med att utveckla nya metoder för bedömning. Här berättar hon hur man kan möta denna utmaning. Arrangör: ResearchED. Repris från 7/5.

 14:15 Skapa skolkultur

Det finns bevis som tyder på att det många lärare har blivit ombedda att ägna sig åt i klassrummen varit ineffektivt och i värsta fall slöseri med tid. Detta har lett till en ofta ohållbar nivå av arbetsbelastning och lärarutbrändhet. Tom Bennett, grundare av ResearchEd och rådgivare för utbildningsdepartementet i Storbritannien, försöker bryta ner de väsentliga komponenterna i ett framgångsrikt klassrum baserat på forskning. Arrangör: ResearchED. Repris från 8/5.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar