Nya möjligheter att rekrytera lärare med forskarutbildning

För två år sedan gav regeringen tre lärosäten i uppdrag att skapa en kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade personer som ville omskola sig till lärare (läs om beslutet här).   Utbildningen ges under perioden 2016–2022 på distans vid Karlstad, Umeå och Stockholms universitet. Målet med satsningen var (och är fortfarande) att få fram fler ämneslärare och lektorer i matematik, naturvetenskap och teknik.

I januari utexaminerades de första av denna nya grupp av lärare som nu vill bidra till skolans verksamhet. Sammanlagt är det är över 70 lärare som nu söker arbetsgivare.

Lektorstjänster hos skolhuvudmän kan delvis finansieras med statsbidrag för karriärtjänster. Läs om mer om detta på Skolverkets sida om statsbidrag för karriärtjänster.

Publicerad:

Skriv en kommentar