Möte med forskning: Doktorander i Lärande(DiL)

Hur kan universiteten bredda sin rekrytering till högre utbildning? Hur kan förskolor och skolor skapa möten med världen runt omkring? Och kan sådana möten bidra till att väcka barns och ungdomars intresse för forskning?

Hur kan universiteten bredda sin rekrytering till högre utbildning? Hur kan förskolor och skolor skapa möten med världen runt omkring? Och kan sådana möten bidra till att väcka barns och ungdomars intresse för forskning? Ett svar på dessa frågor är ett samarbete mellan Lunds universitet, dess doktorander och Ängelholms kommun. Denna samverkan har fått namnet Doktorander i Lärande(DiL) och har nu pågått i tre år. Hittills har ett femtiotal skolor fått besök av en doktorand i DiL! Det finns nu möjlighet för fler skolor och skolhuvudmän att anmäla intresse.

Idén med DiL är att doktorander från universitetet bjuds in till en klass eller förskolegrupp för att under ca 90 minuter berätta om sin forskning. Doktorandens besök ska ses som ett spännande, stimulerande och intellektuellt utmanande inslag – valet av ämne beror på vilken doktorand man bjuder in av de som för närvarande tecknat intresse att medverka i DiL. Dock kan inte doktoranden instrueras att genomföra en del av den ordinarie undervisningen. Det är forskningen och forskningsprojektet som ska vara i fokus under besöket!

Vid sidan av barns möte med forskning ger DiL möjlighet för universitet och högskolor att synas bland barn och ungdomar och med detta långsiktigt bredda sin rekryteringsbas. I det större perspektivet kan projektet vara en del i att sänka tröskeln till högre studier vid högskola och universitet. Projektet ger också doktorander praktisk pedagogisk erfarenhet. Från universitetet och doktoranderna har DiL bemötts mycket positivt och de utvärderingar på skolorna som alltid görs efter doktorandernas skolbesök är mycket positiva.

Besökande doktorand ersätts med 1500:-/klassbesök plus sociala avgifter. I Ängelholm belastar denna kostnad inte den enskilda skolan, utan bekostas centralt av förvaltningen. Hur detta löses är naturligtvis upp till varje kommun. Utöver arvodet betalas doktorandens resa och av tradition bjuds doktoranden på lunch tillsammans med läraren som bjudit in.

För tillfället är det ca 120 doktorander från Lunds universitet som har anmält sitt intresse.  För mer information, se DiL:s hemsida http://www.engelholm.se/dil

Det går också bra att kontakta projektledare Frank Fredriksson. Mail Frank.fredriksson@engelholm.se

Publicerad:

En kommentar

  1. Ingela Hyddmark skriver:

    Ett jättebra initiativ!

Skriv en kommentar