Modell för utvärdering av samverkan mellan akademi och kommun under utveckling

Samverkan mellan akademi och samhälle är en grundbult i tillväxt- och utvecklingsstrategier både i enskilda länder och inom EU. I förra veckan hölls ett seminarium och en workshop om en ny framtagen modell för utvärdering av samverkan mellan kommun och akademi i SKLs regi. Verktyget syftar till att värdera och mäta samverkan för att kunna tex skapa gemensamma strategier. Modellen är under utveckling och en uppdaterad version kommer presenteras under våren. SKL i samverkan med FoU miljöer runt om i landet leder arbetet.  Mer information framöver.

Publicerad:

Skriv en kommentar