Hälsning inför sommarledighet

Det är nästan midsommar. Det är många som säger att det har varit annorlunda vårtermin. Och på många sätt har det varit det. Många av oss fick annorlunda arbetsuppgifter, nästan alla fick anpassa sina arbetssätt, det sociala livet förändrats. Vi har lärt oss nya saker och har fått bekräftat någonting vi redan vetat.

Det har blivit tydligare än någonsin att utan skola stannar samhälle. Skola i alla dess former har samhällsbärande funktion. Även om jag redan visste att det finns stort gemenskap mellan alla som arbetar i skola blev jag helt överväldigat över respons och sammanhållning som kommit fram i samband med förfrågan om kunskapsbank för undervisning på distans. Väldigt många kommuner ville vara med och dela med sig så det som tagits fram kommer fler till nytta. Hela omställning av skolan i samband med covid-19 var imponerande. Samtidigt har skola fungerat som vanligt på många sätt. Lärare har undervisat och elever/barn har lärt sig. Skola, förskola, fritidshem har skapat trygghet, kontinuitet och normalitet i många barns vardag.

Nu är det sista dagar innan sommarledighet börjar. FoU Skola som många andra planerar inför hösten. Det kommer finnas många aktiviteter – på plats, på distans och både och. Rektorsnätverk och rektorsnätverk för särskola fortsätter nästa skolår. Det är möjlighet att träffa rektorskollegor från hela Skåne i nätverksträffar där deltagare styr innehållet. Seminarierna med intressanta forskare och utvecklingsledare kommer att äga rum. Två konferenser – Måluppfyllelse och kvalitet i förskolan samt Fokus: Skolnärvaro är inplanerade.

FoU Skolas styrgrupp tycker att det är viktigt att kompetensutveckling fortsätter även när (speciellt när) verksamhet upplever utmaningar i vardag. För att underlätta och tillgängliggöra kompetensutveckling inom ramen för FoU Skola erbjuder vi flera aktiviteter kostnadsfritt. Välj och anmäl dig innan du går på ledighet.

Glad midsommar och fin sommarledighet! Vi ses till hösten!

Elena Zukauskaite, vetenskaplig ledare för FoU Skola

 

 

Publicerad:

Skriv en kommentar