God Jul och Gott Nytt År!

Det är andra gången jag har förmån att skriva julhälsning som vetenskaplig ledare för FoU Skola. Förra gången var jag helt ny, knappt en månad i tjänsten. Nu har det gått drygt ett år.

Viket spännande år det har varit! Vi har haft andra upplaga av Lärarnas skolutvecklingskonferens (denna gång i Hässleholm), konferens Förskola och skola på vetenskaplig grund, fyra seminarier och dialogforum – arena för lärande samtal och forskningsliteracitet. Forskning i korthet med fokus på barns perspektiv har tagits fram och lanserats. Rektorsnätverk har fortsatt med sina träffar och rektorer för särskola har fått en ny arena för vetenskaplig grund och erfarenhetsutbyte. Utvecklingsledare träffas för att definiera sina roller utifrån vetenskaplig grund och hitta lösningar till utmaningar i sina kommuner. Sammanlagt har FoU Skola skapat mötesplats och kompetensutvecklingsarenor för representanter från 31 kommun och  för fler än 1000 deltagare.

FoU Skola har också arbetat med nationell påverkan inte minst i relation till lärarutbildning och ULF. Nytt kommunikationsprojekt om skola på vetenskaplig grund har startats som hjälper att sprida bra exempel och erfarenheter från FoU Skolas kommuner.

Det skulle aldrig varit möjligt utan er. Tack till alla som varit med i olika arbetsgrupper och hjälpt med att fram, anordna och genomföra aktiviteter. Tack till er som bidragit med presentationer, föreläsningar och publikationer! Tack till er som deltagit, diskuterat och återkopplat. Jag förundras och glädjes varje gång av den handlingskraft och energi som finns i svenska skolor!

Nu förtjänar vi alla en avkopplande ledighet. Jag hoppas att ni alla får precis den Jul som just ni önskar er oavsett om det är under palmer, i fjällen eller i skånsk vinter hemma på soffan.

Nästa år fortsätter vi, första event är redan 17 januari, 2020. Mycket annat är också inplanerat och fler saker är på gång.

Tack än en gång för i år! Ni har varit helt fantastiska!

God Jul och Gott Nytt År!

Elena Zukauskaite, vetenskaplig ledare, FoU Skola

Publicerad:

Skriv en kommentar