Bättre stöd till skolchef

I en artikel som publiceras i Lärarnas tidning argumenterar vi för ett bättre stöd för skolchefens ledarskap.

Hur kan en skolorganisation ledas så att de som är verksamma inom den tillsammans kan skapa en skola vars undervisning vilar på vetenskaplig grund? I en debattartikel, som du kan läsa här, skriver företrädare för Högskolan Jönköping, Föreningen för Sveriges skolchefer och FoU skola på Kommunförbundet  Skåne, om varför det är så viktigt att med forskning om skolchefens ledarskap och att skolcheferna får möjlighet att aktivt delta i denna. Artikeln är också startskottet för institutet för Sveriges skolchefer på Högskolan Jönköping. Under hösten kommer institutet byggas upp och Skånes skolchefer, företrädda genom FoU Skolas styrgrupp, har bjudits med att delta i denna spännande utveckling. Fortsättning följer!

Publicerad:

Skriv en kommentar