Vinnovautlysning: Viable Cities – Klimatneutrala städer 2030

Utlysningen riktar sig till projekt som fokuserar på städer/kommuner som vill ta täten, och tillsammans med andra städer påskynda omställningen till att bli klimatneutrala. Projektens resultat ska leda fram till tekniker, processer, affärsmodeller, styrformer och regelverk som kan resultera i piloter, prototyper eller motsvarande insatser som kan göra städer klimatneutrala. Ni har till 28 mars på er att hitta samarbetspartners och söka pengarna.

Vinnovas utlysning Viable Cities – Klimatneutrala städer 2030 riktar sig mot arbete som levererar följande resultat:

  • Ett etablerat innovationsteam med mandat och förmåga att påskynda omställningen till den klimatneutrala staden år 2030 utifrån stadens specifika utmaningar.
  • En preciserad målbild och en agil handlingsplan för att påskynda omställningen till 2030.
  • En kartläggning av stadens behov av forskning och innovation, liksom insatser för livslångt lärande i relation till centrala befintliga strategier och insatser, för att påskynda omställningen. Inriktningen på innovation och lärande kan röra såväl teknik som processer, affärsmodeller, styrformer och regelverk.
  • Genomförda och utvärderade piloter, prototyper eller motsvarande insatser som förmår katalysera verklig förändring

Minst tre parter ska stå bakom varje ansökan, till exempel företag, universitet, högskolor, offentliga aktörer, idéburna organisationer och branschorganisationer. Huvudsökanden ska vara en stad/kommun och minst en part ska vara universitet, högskola eller forskningsinstitut.

Budgeten för detta erbjudande är ca 25 miljoner kronor. Samfinansiering ska uppgå till 50 procent för projektet som helhet.

Publicerad:

Sidansvarig

Marja Boström

Skriv en kommentar