Välkommen till Meeting point Urban Magma: Urban Innovation

Malmö stad är värd för en heldag med djupdykning i innovationer och samarbeten kopplade till de hållbara, urbana försörjningssystemen, så väl internationellt, nationellt som lokalt i Malmö.

Vad händer under Meeting point Urban Magma: Urban Innovation, den 15 maj?

Förmiddagen fokuserar på hur man skapar de bästa förutsättningarna för innovation på lokal, regional, nationell och internationell nivå och vilken typ av samverkan som behövs för att hitta gemensamma lösningar på stadens utmaningar.
Man kommer också att titta närmare på Malmös innovationssystem för smart och hållbar stadsutveckling samt få en presentation av Malmös testbäddsområden.

Eftermiddagen får deltagarna designa som man vill genom att välja fritt mellan sex olika workshop-tema: Framtidens kuststad, Hållbart byggande, Framtidens energi, Områdesutveckling, Den täta blågröna staden och Delning och cirkulär ekonomi. Workshoparna arrangeras av testbäddar och utvecklingsprojekt i Malmö.

Var? Studio, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

När? Onsdag 15 maj, kl 9-17

Programmet kan du kika på här och anmälan görs här.

Publicerad:

Sidansvarig

Marja Boström

Skriv en kommentar