Utlysning Formas – Forskning om hållbara hav

Ämne 1 – Vägar mot ett hållbart och jämlikt nyttjande av haven
Ämne 2 – Förståelse för och minskad påverkan från klimatförändringar
Sista ansökningsdag 2019-09-27

Belmont Forum i samarbete med Future Earth och JPI Oceans lanserar n utlysning i syfte att stödja globala samarbeten mellan forskare och andra experter för att finna lösningar som främjar hållbart användande av världens hav och för att förstå och minska de negativa effekterna från klimatförändringar.

Denna utlysning, en så kallad Collaborative Research Action (CRA), avser att bidra till innovativa lösningar på utmaningar inom FN:s fjortonde mål för global hållbar utveckling: Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Eftersom utmaningen är komplex, behövs integrerade, interdisciplinära och tvärsektoriella ansatser, som sammanför forskare från humaniora, samhälls- och naturvetenskap, såväl som företrädare för resursanvändare, industri, medborgarorganisationer och beslutsfattare.

Utlysning Hållbara hav

Publicerad:

Sidansvarig

Marja Boström

Skriv en kommentar