Kurs – transdisiplinär forskning

Urban Futures Öppna Forskarskolager ger en kurs med målsättning att visa på verktyg och metoder samt diskutera teori och teoribildning för transdisciplinär forskning. Sista anmälningsdatum 13 jan.

Mistra Urban Futures i Göteborg organiserar fortbildning i form av en kurs som heter Samproduktion av kunskap i transdisciplinärt lärande – från praktik till teori. Den vänder sig dels till praktiker (såsom tjänstepersoner i kommuner), dels till forskarstuderande. Det finns utrymme kvar för deltagare i vårterminens upplaga av kursen, framförallt för praktiker. Följ länken ovan för mer information om innehåll och upplägg, Ansökningstiden är förlängd till 2019-01-13.

Publicerad:

Sidansvarig

Marja Boström

Skriv en kommentar