Stora skillnader i FoU-verksamheten i offentlig sektor

Kommunförbundet Skåne svarade i våras på en enkät från SCB om FoU i offentlig sektor. Nu har resultaten av undersökningen publicerats.

Den offentliga sektorns utgifter för egen forskning och utveckling (FoU) uppgick 2015 till 6,4 miljarder kronor. Störst utgifterna för egen FoU hade landstingen som stod för drygt hälften av offentlig sektors egna FoU-utgifter. Landstingens utgifter för FoU uppgick år 2015 till 3,7 miljarder vilket var en ökning med 44 miljoner sedan 2013. De statliga myndigheterna utförde 38 procent av FoU-verksamheten i den offentliga sektorn, vilket var på samma nivå som år 2013. Kommuner samt lokala och regionala FoU-enheter utförde tillsammans 5 procent av FoU-verksamheten i offentlig sektor.

Läs mer här; http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Forskning/Forskning-och-utveckling-i-offentlig-sektor/244514/244522/244526/409604/

Publicerad:

Skriv en kommentar