Skånsk landskapsdag 2018 – Skånes hav och vatten i ett föränderligt klimat

Kristianstad kommun var värdkommun för årets landskapsdag som denna gång handlade om hav och vatten i ett föränderligt klimat. Förmiddagen hölls på Kristianstad högskola och föredragen tog avstamp i en historisk tillbakablick på vattnets betydelse som hot och resurs, hinder och länk, för att sedan närma sig dagens klimatutmaningar regionalt och lokalt. På eftermiddagen gick den traditionsenliga exkursionen av stapeln. I år gick den till Kristianstad vattenrike, närmare bestämt Äspet i Åhus.

Skånes årliga landskapsdag är ett samarrangemang mellan fler aktörer och har som fokus Skånska landskap och Europeiska landskapskonventionen. Arrangörerna är Högskolan Kristianstad, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Regionmuseet Skåne, Skånes hembygdsförbund, Hässleholms kommun, Kommunförbundet Skåne och årets värdkommun Kristianstad kommun. En sammanfattning av landskapsdagen 2018 finns att läsa om på Högskolan Kristianstads hemsida.

Inledning gavs av Anders Tell, Kristianstads kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, följt av föredragen

Historisk tillbakablick på vattnets betydelse för området, vattnet som hot och försvar, hinder och länk.
Helén Lilja, Antikvarie, Regionmuseet

Från Helgeå till Hanöbukten – vattenarbete i Kristianstads och Hässleholms kommun.
Carina Wettemark, Koordinator biosfärområde, Kristianstads vattenrike
Ulrika Hedlund, Kommunekolog, Kristianstad kommun
Lars-Erik Williams, Ekolog, Hässleholms kommun

Klimatscenarier och klimatanpassning regionalt och lokalt.
Pär Persson, Vattenstrateg, Länsstyrelsen Skåne

Internationellt perspektiv på planering av höjda havsnivåer och erosion. How do we deal with rising sea levels in coastal communities in United Kingdom?
Hamish Hall, Senior Technical Director, WSP UK

Årets tema blev uppmärksammat i t ex P4 och Kristianstadsbladet

Publicerad:

Sidansvarig

Marja Boström

Skriv en kommentar