Rådet för hållbara städer listar åtgärder som ska göras under 2019

Rådet för hållbara städer ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av städer samt fungera som ett nationellt forum för genomförande av politiken för hållbar stadsutveckling. Varje år publicerar Rådet en rapport där det redovisas hur de 11 myndigheter som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Nu har rapporten för 2019 publicerats.

Rådet för hållbara städer utgörs av myndighetschefer för 11 myndigheter, SKL samt representant från länsstyrelserna som ska arbeta tillsammans inom ramen för sina ordinarie uppdrag kring frågor om hållbar stadsutveckling. Det regeringsuppdrag Rådet har är att ta ett helhetsgrepp om hur staden kan och bör utvecklas för att bli socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Årets rapport till regeringen hittar du här och mer information om Rådet för hållbara städer hittar du här.

Publicerad:

Sidansvarig

Marja Boström

Skriv en kommentar