Interreg Nordsjön – aktuella utlysningar och beviljade projekt 2018-2019

I ansökningar till Interreg-programmet saknas det ofta aktörer från myndigheter, så som kommuner. Det finns därför en stor möjlighet här att bli inbjuden att medverka i nystartade program 2018 och vara med i nya ansökningar 2019. Man visar sitt intresse för de sökande genom så kallat partnersök.

Interreg Nordsjön är ett EU-program inom transnationellt samarbete och omfattar sju länder helt eller delvis: Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Från Sverige deltar fem län i programmet – Värmland, Västra Götaland, Halland, Kronoberg och Skåne.
Lokala, regionala och nationella myndigheter, ideella organisationer, forskningsinstitut, universitet, privata aktörer med flera kan delta. Medfinansieringsgraden är 50%.
Prioriterade områden:

1) Tillväxt, stärka forskning, utveckling och innovation

2) Miljöinnovation, främja grön tillväxt och stödja övergången till resurseffektiva medel

3) Hållbar Nordsjöregion, anpassningar till klimatförändringar och bidra till hållbart ekosystem

4) Gröna transporter och mobilitet, främja hållbara transporter

Klicka här för att få veta mer och hänga med på tåget.

Publicerad:

Sidansvarig

Marja Boström

Skriv en kommentar