Hela Sveriges marktäcke är nu kartlagt

Nu är en första version av rikstäckande data över landets olika marktyper och markanvändning publicerad av Naturvårdsverket. Till exempel kan du nu analysera var skog, öppen våtmark, åkermark, exploaterad mark och vatten finns i hela eller delar av landet.

Nationella marktäckedata (NMD) är en ny kartering av Sverige (läs mer på Naturvårdsverket hemsida). Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen har pågått under 2017 och 2018 och kartan kommer att uppdateras regelbundet. Marktäckedatan består av en baskartering i 25 tematiska klasser som till exempel sjö- och vattendrag eller exploaterad mark i form av väg, byggnader eller annat. Karteringen är gjord med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet på 0,01-0,1 hektar och basskikt och kompletterande tilläggsskikt finns att ladda ner.

Publicerad:

Sidansvarig

Marja Boström

Skriv en kommentar