Kommunernas roll i forskning och innovation

Under ett lunchseminarium i Stockholm, arrangerat av IQ-samhällsbyggnad, gav Marja Boström, FoU-strateg, Kommunförbundet Skåne, och Erica Eneqvist, RISE, persentationer om hur man arbetar med och vikten av forskning och innovation i kommuner.

Marja Boström lyfte nyttorna med samverkan mellan kommun och akademi i en presentation av exempelsamlingen ”Kommuner och forskning i samverkan – 14 goda exempel i Skåne” och Erica Eneqvist reflekterade kring och gav exempel på vad som underlättar kommuners arbete med forskning och innovation.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Marja Boström

Skriv en kommentar