Community based management- erfarenheter från Kanada och Skåne

Engagerade deltagare under gårdagens seminarium om hur man kan jobba med förvaltning och planering utifrån en modell som grundar sig på det internationella konceptet ”Community Based Management”. Community based management” innebär att inkludera alla sektorer (regeringar, näringsliv, akademi, samhällen) vid planering, forskning, utveckling och förvaltning till att arbeta mot en gemensam syn på hållbarhet. Medverkande föredragshållare från Kanada har över 25 års erfarenhet av att jobba efter en modell ”Atlantic Coastal Action plan”- ACAP där man arbetat aktiv med samverkan mellan regering, kommun, näringsliv, forskning, intresseorganisationer och civilsamhället. Både ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster har gjorts.

bild 5bild 1

Publicerad:

Skriv en kommentar