Tankesmedja forskningskommuner under utveckling

Välbesökt Tankesmedja om forskningskommuner under utveckling på Högskolan Kristianstad. Dagen, som genomfördes i samverkan med Högskolan Kristianstad och Kristianstad kommun, inleddes med inspirerade föredrag från både kommuner och lärosäten. Bland annat presenterades aktuellt läge för konceptet forskningskommuner och beviljade forskningsprojekt. Forsknings- och utvecklingssamordnare från SKL talade om forsknings-, utvecklings-och innovationsmiljöer i kommuner, landsting och regioner. Representant från Formas berättade om satsningen på hållbart samhällsbyggande och VINNOVA presenterade aktuella utlysningar för att stärka innovationskraften i offentlig verksamhet. Dessutom fick deltagarna boken ”Utanför det akademiska rummet” för vilken Karen Lagercrantz, Kommunförbundet Skåne, varit en av redaktörerna.

Under eftermiddagens work-shop diskuterades potentiella praktiknära forskningsområden samt idéer och förslag på möjligheterna kring ökad hållbar samverkan mellan praktik och forskning. Det finns ett intresse från skånska kommuner att utveckla möjligheterna att använda medverkan och engagemang i forskning som en del av kommunens strategiska utvecklingsarbete.

Publicerad:

Skriv en kommentar