Mot en skolutveckling på vetenskaplig grund

”Det är inte känguruskola som lärarna och eleverna behöver”. Så inleddes gårdagens seminarium om FoU för en skolutveckling som ger resultat. Den som höll i seminariet var Anki Wennergren, forskare vid Högskolan i Halmstad och

Stora skillnader i FoU-verksamheten i offentlig sektor

Kommunförbundet Skåne svarade i våras på en enkät från SCB om FoU i offentlig sektor. Nu har resultaten av undersökningen publicerats. Den offentliga sektorns utgifter för egen forskning och utveckling (FoU) uppgick 2015 till 6,4

Community based management- erfarenheter från Kanada och Skåne

Engagerade deltagare under gårdagens seminarium om hur man kan jobba med förvaltning och planering utifrån en modell som grundar sig på det internationella konceptet ”Community Based Management”. Community based management” innebär att inkludera alla sektorer

Publicerad: 21 september, 2016Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

Kommunrankingar – inga harmlösa jämförelser

Nu är det än en gång säsong för de kommunrankingtabeller som årligen publiceras efter att ha tagits fram på uppdrag och av de fackliga lärarorganisationerna och av Sveriges Kommuner och Landsting. Först ut är Lärarnas Riksförbunds rankinglista. Rankingar är minst sagt problematiska. Därför vill jag med det här inlägget påminna om den kunskap som finns på området och som varje kommun och organisation som hävdar att den vill bidra till en skola på vetenskaplig grund bör arbeta utifrån.

Publicerad: 14 september, 2016

Läs mer

Bättre stöd till skolchef

I en artikel som publiceras i Lärarnas tidning argumenterar vi för ett bättre stöd för skolchefens ledarskap.

Publicerad: 2 september, 2016

Läs mer

Om några betydelser av att se sig omkring

Den stora europeiska forskningskonferensen i pedagogik, ECER, är precis till ända. På ECER möts årligen ett par tusen forskare och doktorander för att presentera, få synpunkter på och diskutera sin forskning. Deltagarna kommer främst från Europa, men även Kanada, USA och Australien är representerade. I år var temat skolans ledarskap.

Forskningsanvändning i skolan – starten på FoU-seminarierna

Igår arrangerade FoU skola sitt första ”FoU-seminarium”. Tanken är att FoU-seminariet ska rikta sig till personer som har forskningsrelaterade uppdrag i skolan och vara en plats där vi kan utmanas i tanken, får möjlighet att diskutera brännande och komplexa frågor i våra uppdrag och givetvis också en möjlighet att lära känna varandra. Gårdagens rubrik var ”Forskningsanvändning i skolan” och inbjuden föreläsare var Glenn Hultman, professor emeritus vid Linköpings universitet.