Om några betydelser av att se sig omkring

Den stora europeiska forskningskonferensen i pedagogik, ECER, är precis till ända. På ECER möts årligen ett par tusen forskare och doktorander för att presentera, få synpunkter på och diskutera sin forskning. Deltagarna kommer främst från Europa, men även Kanada, USA och Australien är representerade. I år var temat skolans ledarskap.

Forskningsanvändning i skolan – starten på FoU-seminarierna

Igår arrangerade FoU skola sitt första ”FoU-seminarium”. Tanken är att FoU-seminariet ska rikta sig till personer som har forskningsrelaterade uppdrag i skolan och vara en plats där vi kan utmanas i tanken, får möjlighet att diskutera brännande och komplexa frågor i våra uppdrag och givetvis också en möjlighet att lära känna varandra. Gårdagens rubrik var ”Forskningsanvändning i skolan” och inbjuden föreläsare var Glenn Hultman, professor emeritus vid Linköpings universitet.

Tankesmedja forskningskommuner under utveckling

Välbesökt Tankesmedja om forskningskommuner under utveckling på Högskolan Kristianstad. Dagen, som genomfördes i samverkan med Högskolan Kristianstad och Kristianstad kommun, inleddes med inspirerade föredrag från både kommuner och lärosäten. Bland annat presenterades aktuellt läge för konceptet forskningskommuner och

Publicerad: 18 april, 2016Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

När utmaningarna ser olika ut behöver även åtgärderna göra det

Ett blogginlägg med reflektioner kring rekommendationerna från Huvudmännens expertråd för skolutveckling som publicerats i veckan. Dessutom kort om presentationen om Skolkommissionen som gjordes på Nordiska skolledarkongressen, och om vikten av ett kritiskt förhållningssätt och vad det innebär.

Reflektioner från en forskningspresentation om nyanlända i skolan

Forskning om skolors mottagande av nyanlända i olika kommuner är ett användbart redskap för att förstå viktiga mekanismer kring lärande och integration. Om vi får syn på dessa mekanismer kan de faktiskt användas som möjligheter för att göra skolan till en bättre miljö för lärande – för alla elever. Det är en av många tankar som jag tar med mig efter det möte med forskning om nyanlända som utbildningscheferna i Skåne fick genom Monica Axelsson, tvåspråkighetsforskare från Stockholms universitet, som besökte vårens första förvaltningschefsträff. Hon återgav slutsatserna från det forskningsprojekt som hon och kollegan Nihad Bunar beskriver i boken Nyanlända och lärande (Natur & Kultur 2015). Ett koncentrat av slutsatserna följer här, men boken ger förstås en helt annan fyllighet och sammanhang.

Publicerad: 15 februari, 2016

Läs mer

Välkommen till FoU bloggen!

Nu startar vi FoU bloggen hos Kommunförbundet Skåne. Här kommer du att kunna ta del av det senaste som händer inom Forskning och Utveckling hos oss.

Publicerad: 15 februari, 2016Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer