Skolforskningsinstitutet anno 2018 – vad händer sedan?

För några år sedan när förslaget att starta en skolforskningsmyndighet med fokus på undervisningens vetenskapliga grund kom, var jag orolig. Varför starta ännu en skolmyndighet när det redan finns sådana så det både räcker och blir över? Fast den största oron handlade om hur uppdraget skulle komma att bli genomfört. Hur skulle den nya myndigheten förstå sitt uppdrag och frågan om den vetenskapliga grunden?

Om risken med evidens som särskilt utvalda sanningar

Det här texten ska handla om begreppet evidens. Den bygger på en föreläsning som jag höll på Skolchefsinstitutet i Jönköping den 1 december 2017. Avsikten är att prata om hur jakten på sanning och säkra lösningar med forskningens hjälp paradoxalt nog kan ha bidragit till att försvaga forskningens position.

En mötesplats för nyfikna, reflekterande samtal i en kunnig profession

Lördagen den 14 oktober 2017 iscensattes världens första Lärarnas skolutvecklingskonferens på Katedralskolan i Lund. Över etthundra lärare, förskollärare och rektorer hade valt att spendera sin lediga dag på konferensen, vars idé är att vara en mötesplats där lärare, förskollärare och rektorer kan presentera pågående skolutvecklingsprojekt i vilka skolans praktik undersökts och förfinats i syfte att bli allt bättre.

Fyra perspektiv på skolans digitalisering

På fredagens förvaltningschefskonferens på Kommunförbundet Skåne (22 september 2017) gick startskottet för det fördjupade erfarenhetsutbyte som förvaltningschefsgruppen för utbildning nu går in i. Målet är att samverkan mellan kommunerna ska utvecklas genom fördjupat gemensamt lärande och en gemensam mötesplats. Det valda innehållet för fördjupning under det närmaste läsåret är skolans digitalisering. För att starta upp inför det kommande samarbetet hade fyra personer med olika perspektiv på skolans digitalisering bjudits in för att utifrån sina utsiktspunkter prata om ”digitalisering”. Här är en sammanfattning.

Publicerad: 22 september, 2017

Läs mer

Många bidrag till Lärarnas skolutvecklingskonferens

Till hösten planerar vi för Lärarnas skolutvecklingskonferens (www.kfsk.se/skolutvecklingskonferensen) här i Lund och den som följer FoU-bloggen och/eller FoU Skola på Facebook har nog inte missat detta. Igår var sista ansökningsdagen och givetvis var det nervöst.

Detta med forskningslitteracitet

I dagarna kommer äntligen de efterlängtade sjuttiofem nytryckta exemplaren till kontoret av den just färdigskrivna rapporten Forskningslitteracitet – en introduktion till att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap av Malmöforskaren professor Sven Persson. Den är

Lärt och tänkt på skolutvecklingskonferens i Kanada

2017 års International Congress of School Effectiveness and Improvement, ICSEI, som ägde rum i Kanadas huvudstad Ottawa, avslutades i förra veckan. Ottawa ligger i provinsen Ontario, känd för sina höga resultat i internationella kunskapsmätningar. I