”Skriv hos oss i Burlöv” – ett exempel på samverkan mellan skolhuvudman och lärosäte

"Skriv hos oss i Burlöv" är ett initiativ som syftar till att stärka samarbetet mellan en skolhuvudman och ett lärosäte för att på sikt gynna den praktiknära forskningen och stärka arbetet på vetenskaplig grund. I det här gästinlägget skriver lektor Maria Söderling om hur initiativet blivit en del av Burlövs arbete med att stärka arbetet med den vetenskapliga grunden i skolan.

Nätverksträff Ekosystemtjänster och ekologisk kompensation i kommunal planering

Den 17 maj gavs i Länsstyrelsens lokaler i Kristianstad en nätverksträff innefattade föredrag och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion om ekosystemtjänster och ekologisk kompensation. Förmiddagen fokuserade på inspiration och exempel från pågående och genomförda projekt, vilka aktiviteter som har kompenseras och vilka de typiska utmaningarna är. Eftermiddagen arrangerades i samarbete med Länsstyrelsen Skåne, representerad av Johan Niss, som ledde en workshop för att diskutera innehållet i en ny guide gällande ekosystemtjänster i planprocessen som ska kunna användas av kommunala och länsstyrelsehandläggare framöver. Dagen före nätverksträffen så arrangerades ett webseminarium om lagstiftning kring ekologisk kompensation.

Publicerad: 23 maj, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Skånsk landskapsdag 2018 – Skånes hav och vatten i ett föränderligt klimat

Kristianstad kommun var värdkommun för årets landskapsdag som denna gång handlade om hav och vatten i ett föränderligt klimat. Förmiddagen hölls på Kristianstad högskola och föredragen tog avstamp i en historisk tillbakablick på vattnets betydelse som hot och resurs, hinder och länk, för att sedan närma sig dagens klimatutmaningar regionalt och lokalt. På eftermiddagen gick den traditionsenliga exkursionen av stapeln. I år gick den till Kristianstad vattenrike, närmare bestämt Äspet i Åhus.

Publicerad: 21 maj, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Möte med forskning: Doktorander i Lärande(DiL)

Hur kan universiteten bredda sin rekrytering till högre utbildning? Hur kan förskolor och skolor skapa möten med världen runt omkring? Och kan sådana möten bidra till att väcka barns och ungdomars intresse för forskning?

Nyfiken på konferensen researchED? Få en smygtitt via UR:s sändningar i maj

Som många säkert redan sett så pushar FoU Skola för ett kommande evenemang som arrangeras under namnet researchED Scandinavia 2018. ResearchED är en spännande konferens i mötet mellan forskning och praktik som funnits sedan 2013 och som har sitt ursprung i Storbritannien där grundarna Helena O’Shea och Tom Bennett finns. Den första skandinaviska researchED-konferensen gick i Göteborg 2016.

Två forsknings- och utvecklingsprojekt kring digitalt lärande i skolan

I förra veckan avslutades ett tvåårigt FoU-program som studerat så kallad fjärrundervisning och dess effekter på lärande och undervisning. Samtidigt lanserades en stor investering i ett regionalt samarbete för framtidens digitala lärande av Högskolan i Halmstad och kringliggande kommuner, varav två i norra Skåne.

Skolforskningsinstitutet anno 2018 – vad händer sedan?

För några år sedan när förslaget att starta en skolforskningsmyndighet med fokus på undervisningens vetenskapliga grund kom, var jag orolig. Varför starta ännu en skolmyndighet när det redan finns sådana så det både räcker och blir över? Fast den största oron handlade om hur uppdraget skulle komma att bli genomfört. Hur skulle den nya myndigheten förstå sitt uppdrag och frågan om den vetenskapliga grunden?

Om risken med evidens som särskilt utvalda sanningar

Det här texten ska handla om begreppet evidens. Den bygger på en föreläsning som jag höll på Skolchefsinstitutet i Jönköping den 1 december 2017. Avsikten är att prata om hur jakten på sanning och säkra lösningar med forskningens hjälp paradoxalt nog kan ha bidragit till att försvaga forskningens position.