Kommunernas roll i forskning och innovation

Under ett lunchseminarium i Stockholm, arrangerat av IQ-samhällsbyggnad, gav Marja Boström, FoU-strateg, Kommunförbundet Skåne, och Erica Eneqvist, RISE, persentationer om hur man arbetar med och vikten av forskning och innovation i kommuner.

Publicerad: 29 januari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Fem lärdomar för skola på vetenskaplig grund

Skolsverige är för det mesta ljus och lovande med engagerade pedagoger och nyfikna elever. Det upplever man i sitt yrkesliv och privat som förälder samt på sociala medier där lärare och rektorer berättar om sin

Utlysning Formas: Från forskning till praktik – metoder och verktyg

Formas kommer att öppna en utlysning (preliminärt öppnande 7 feb) inriktad på att att utveckla metoder och verktyg som bidrar till att forskningsresultat omsätts till praktik för ett hållbart samhällsbyggande. Det kommer vara möjligt att söka finansiering för projekt upp till två år om maximalt två miljoner kronor per projekt. Formas kommer totalt att dela ut 20 miljoner kronor för åren 2019 - 2020.

Publicerad: 15 januari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Utlysning Formas – Forskning om hållbara hav

Ämne 1 – Vägar mot ett hållbart och jämlikt nyttjande av haven
Ämne 2 – Förståelse för och minskad påverkan från klimatförändringar
Sista ansökningsdag 2019-09-27

Publicerad: 15 januari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Kurs – transdisiplinär forskning

Urban Futures Öppna Forskarskolager ger en kurs med målsättning att visa på verktyg och metoder samt diskutera teori och teoribildning för transdisciplinär forskning. Sista anmälningsdatum 13 jan.

Publicerad: 7 januari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Kommunforskningskonferens – Hur får man samverkan och initiativtagande?

Den 11 december öppnade SLU upp sina lokaler för en dag där initiativtagande till kommunforskning stod i fokus. Presentatörer från kommuner och läroverk samt forskningsfinansiärer berättade om olika vägar att gå för att nå detta. Exempel kom från samhällssektorerna skola, hälsa och social välfärd samt samhällsutveckling. En paneldiskussion hölls där frågan om hur kommuner ska ta en mer framstående roll i forskningsprojekt, något som Östra Göinge kommun gör och i och med detta kunde de, under konferensen, certifieras till Forskningskommun miljö och samhällsbyggnad. Vi fick också höra slutredovisningen av forskningsprojektet NärKomm+ (fortsättning på När kommuner sätter forskningsagendan). Dagen ordnades av Kommunförbundet Skåne och SLU Alnarp.

Publicerad: 18 december, 2018

Läs mer

Utlysning av medel för tematiska samverkansinitiativ 2019-2021

Lunds universitet har länge arbetat i tvärvetenskaplig samverkan med inriktning mot framtidens utmaningar. Detta är också en viktig punkt i den nya strategiska planen. För att underlätta för tvärvetenskapliga samarbeten inom och utom universitetet med inriktning mot framtida utmaningar behöver nya initiativ sättas igång. För att möjliggöra detta utlyser Lunds universitet här medel för tematiska samverkansinitiativ med start i mars 2019 om maximalt 700 000 per år under 3 år med möjlighet till förlängning under ytterligare 2 år.

Publicerad: 6 december, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Vinnovautlysning: Viable Cities – Klimatneutrala städer 2030

Utlysningen riktar sig till projekt som fokuserar på städer/kommuner som vill ta täten, och tillsammans med andra städer påskynda omställningen till att bli klimatneutrala. Projektens resultat ska leda fram till tekniker, processer, affärsmodeller, styrformer och regelverk som kan resultera i piloter, prototyper eller motsvarande insatser som kan göra städer klimatneutrala. Ni har till 28 mars på er att hitta samarbetspartners och söka pengarna.

Publicerad: 6 december, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer