Baltic Sea City Accelerator önskar knyta till sig kommuner – kort deadline!

Programmet Baltic Sea City Accelerator är kostnadsfritt och öppet att ansöka för kommuner inom Östersjöområdet, ansökningar sker löpande och man ber därför att intresserade kommuner tar kontakt direkt för att höra om möjligheterna att ansluta till programmet. Deadline för ansökningar är redan 20 februari 2019.

Publicerad: 15 februari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Interreg Nordsjön – aktuella utlysningar och beviljade projekt 2018-2019

I ansökningar till Interreg-programmet saknas det ofta aktörer från myndigheter, så som kommuner. Det finns därför en stor möjlighet här att bli inbjuden att medverka i nystartade program 2018 och vara med i nya ansökningar 2019. Man visar sitt intresse för de sökande genom så kallat partnersök.

Publicerad: 13 februari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Konferens – Marin undersökningsteknik 2019

Nu är det dags för den fjärde upplagan av konferensen Marin undersökningsteknik (MUT-19). Konferensen vänder sig till alla som arbetar med undervattensteknik: små företag, dykeri, myndigheter, länsstyrelser, kommuner, organisationer, universitet och högskolor samt större företag.

Publicerad: 12 februari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Webinarium om utlysningen Klimatneutrala städer 2030

Vill er kommun ta täten och i samverkan påskynda omställningen till klimatneutralitet? Då kan ni söka medel för projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden där digitalisering och medborgarengagemang är möjliggörare. Inom innovationsprogrammet Viable Cities utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 25 miljoner kronor.

Publicerad: 8 februari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Webinarium om Formas utlysning: Från forskning till praktik – metoder och verktyg

Formas har nu öppnat en utlysning inriktad på att att utveckla metoder och verktyg som bidrar till att forskningsresultat omsätts till praktik för ett hållbart samhällsbyggande. Ett informationswebbinarium om utlysningen sänds den 14 februari kl 10.30. Det kommer vara möjligt att söka finansiering för projekt upp till två år om maximalt två miljoner kronor per projekt. Formas kommer totalt att dela ut 20 miljoner kronor för åren 2019 - 2020.

Publicerad: 8 februari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Kommunernas roll i forskning och innovation

Under ett lunchseminarium i Stockholm, arrangerat av IQ-samhällsbyggnad, gav Marja Boström, FoU-strateg, Kommunförbundet Skåne, och Erica Eneqvist, RISE, persentationer om hur man arbetar med och vikten av forskning och innovation i kommuner.

Publicerad: 29 januari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Fem lärdomar för skola på vetenskaplig grund

Skolsverige är för det mesta ljus och lovande med engagerade pedagoger och nyfikna elever. Det upplever man i sitt yrkesliv och privat som förälder samt på sociala medier där lärare och rektorer berättar om sin

Utlysning Formas: Från forskning till praktik – metoder och verktyg

Formas kommer att öppna en utlysning (preliminärt öppnande 7 feb) inriktad på att att utveckla metoder och verktyg som bidrar till att forskningsresultat omsätts till praktik för ett hållbart samhällsbyggande. Det kommer vara möjligt att söka finansiering för projekt upp till två år om maximalt två miljoner kronor per projekt. Formas kommer totalt att dela ut 20 miljoner kronor för åren 2019 - 2020.

Publicerad: 15 januari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Utlysning Formas – Forskning om hållbara hav

Ämne 1 – Vägar mot ett hållbart och jämlikt nyttjande av haven
Ämne 2 – Förståelse för och minskad påverkan från klimatförändringar
Sista ansökningsdag 2019-09-27

Publicerad: 15 januari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Kurs – transdisiplinär forskning

Urban Futures Öppna Forskarskolager ger en kurs med målsättning att visa på verktyg och metoder samt diskutera teori och teoribildning för transdisciplinär forskning. Sista anmälningsdatum 13 jan.

Publicerad: 7 januari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer