Kategori: vetenskaplig grund

Två forsknings- och utvecklingsprojekt kring digitalt lärande i skolan

Högskolan i Halmstad har tillsammans med åtta närliggande kommuner startat ett treårigt forskningsanknutet samarbete med temat ”framtidens digitala lärande i skolan”. Tillsammans med Region Halland och Båstads, Falkenbergs, Halmstads, Hylte, Kungsbackas, Laholms, Varbergs och Ängelholms

Skolforskningsinstitutet anno 2018 – vad händer sedan?

Utifrån mina farhågor kring begreppet evidens (som jag skrivit om här) och utifrån de i mina ögon orealistiska förväntningar på myndigheten som fördes fram inte minst politiskt så befarande jag att skolforskningsmyndigheten skulle bli en