Kategori: skolutveckling

Hälsning inför sommarledighet

Det är nästan midsommar. Det är många som säger att det har varit annorlunda vårtermin. Och på många sätt har det varit det. Många av oss fick annorlunda arbetsuppgifter, nästan alla fick anpassa sina arbetssätt,

Vetenskaplig grund saknas: Fritidshem och Särskola

Fritidshem 2016 publicerade FoU Skola i samarbete med SKR (då SKL) forskningsöversikt Fritidshem och Fritidshem och fritidspedagogik, författare Carin Falkner och Ann Ludvigsson. Författare konstaterar då att forskningen om fritidshem är förhållandevis liten och störst

En hyllning till Skolsverige i utmanande tider

Svensk skola är fantastisk. Ni som känner mig eller har läst mina tidigare inlägg vet att jag säger detta ganska ofta. Jag tycker det tåls att upprepas – svensk skola är fantastisk. Igår kom det