Kategori: Skola

Om några betydelser av att se sig omkring

Det här är den sjunde stora, internationella konferensen jag deltar i sedan 2010. Varje gång slås jag av samma sak: Vi hänger ihop. Den svenska skolan är inte ensam, varken om sina glädjeämnen eller om

Forskningsanvändning i skolan – starten på FoU-seminarierna

Glenn Hultman hade fått i uppgift att presentera den mycket intressanta forskningsöversikt han skrev på uppdrag av Vetenskapsrådet och som publicerades våren 2015 tillsammans med femton andra översikter för att utgöra en startpunkt för Skolforskningsinstitutets verksamhet (här

När utmaningarna ser olika ut behöver även åtgärderna göra det

Igår publicerades rekommendationerna från Huvudmännens Expertråd för skolutveckling. Expertrådet, bestående av ett tjugotal personer (forskare från huvudsakligen utbildningsvetenskap och pedagogik, lärare, förvaltningschefer och rektorer) tillsattes av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Friskolornas riksförbund med

Välkommen till FoU bloggen!

FoU genomsyrar hela Kommunförbundet Skånes verksamhet. Vi har valt att dela upp det i tre olika spår, Samhällsbyggnad, skola och socialtjänst, vård och omsorg. Du kan lätt välja vilka nyheter som intresserar dig mest genom

Publicerad: 15 februari, 2016Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer