Kategori: Samhällsutveckling

Erosionsskydd: Mjuka naturskydd är inte bara ålgräsängar

Mjuka, naturliga naturskydd som står emot klimatförändringar såsom erosion och översvämning är till skillnad från hårda skydd, till exempel betongstrukturer, flexibla och anpassningsbara. Helena Björn, miljöstrateg i Lomma kommun, beskriver i en artikel i Lokaltidningen

Publicerad: 22 november, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Dags att söka LOVA- och LONA-medel

Ansökning till LOVA Förutsättningarna för LOVA har ändrats sedan senaste sökomgången. LOVA-förordningen uppdaterades i början av 2018. Bredden i LOVA har enligt förordningen ändrats till att inkludera fler typer av åtgärder och projekt. Ni kan

Publicerad: 2 november, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Ålgräs ska rädda Skånes stränder från erosion

Klimatförändringar gör att havsnivån stiger, vilket i sin tur leder till att växt- och djurliv, kustnära bebyggelse, vägar och annan infrastruktur hotas. Genom ett samarbete mellan myndigheter, kommuner och biologerna ska nu lösningar att rädda

Publicerad: 2 november, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

IPCCs specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

FNs klimatpanel IPCC har släppt en specialrapport, Global Warming of 1.5 °C, som visar att det fortfarande är möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 eller 2 grader om man utför ordentliga åtgärder nu.

Publicerad: 9 oktober, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

IQ Samhällsbyggnas kommunnätverk gav lunchseminarium 25 september

IQ Samhällsbyggnads kommunnätverks  deltagare presenterade FoUI-strategier både översiktligt och på detaljplansnivå. Vidare presenterade Kommunförbundet Skåne en exempelsamling Kommuner och forskning i samverkan – 14 goda exempel i Skåne och seminariet avslutades med en paneldiskussion med

Publicerad: 1 oktober, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Skånsk landskapsdag 2018 – Skånes hav och vatten i ett föränderligt klimat

Skånes årliga landskapsdag är ett samarrangemang mellan fler aktörer och har som fokus Skånska landskap och Europeiska landskapskonventionen. Arrangörerna är Högskolan Kristianstad, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Regionmuseet Skåne, Skånes hembygdsförbund, Hässleholms kommun, Kommunförbundet Skåne och

Publicerad: 21 maj, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer