Kategori: Samhällsutveckling

Välkommen till Meeting point Urban Magma: Urban Innovation

Vad händer under Meeting point Urban Magma: Urban Innovation, den 15 maj? Förmiddagen fokuserar på hur man skapar de bästa förutsättningarna för innovation på lokal, regional, nationell och internationell nivå och vilken typ av samverkan

Publicerad: 12 april, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Hela Sveriges marktäcke är nu kartlagt

Nationella marktäckedata (NMD) är en ny kartering av Sverige (läs mer på Naturvårdsverket hemsida). Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen har pågått under 2017 och 2018 och kartan

Publicerad: 15 mars, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Välkommen till Ute är inne 2019 – Skola och samhällsbyggnad

Konferensen arrangeras av Utenavet, nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande, i samarbete med Jönköpings kommun. Konferensen vänder sig till dig som: är skolledare, lärare och annan personal i förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning samt

Publicerad: 20 februari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer