Kategori: Hälsa och social välfärd

Utlysning av medel för tematiska samverkansinitiativ 2019-2021

Utlysning av medel för tematiska samverkansinitiativ 2019-2021 Tanken med denna finansiering är att ett tematiskt samverkansinitiativ ska skapa en mötesplats för kunskap och utveckling inom ett preciserat problemområde. Erhållna medel ska användas till aktiviteter som

Publicerad: 6 december, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Välkommen till FoU bloggen!

FoU genomsyrar hela Kommunförbundet Skånes verksamhet. Vi har valt att dela upp det i tre olika spår, Samhällsbyggnad, skola och socialtjänst, vård och omsorg. Du kan lätt välja vilka nyheter som intresserar dig mest genom

Publicerad: 15 februari, 2016Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer