Undervisa på distans – Gemensam kunskapsbank

Undervisning på distans kan genomföras på två sätt: Distansundervisning: elever får uppgifter att lösa på egen hand Fjärrundervisning: som pågår i realtid. Erfarenheter som beskrivs i texten omfattar båda varianter. Skillnader diskuteras under olika rubriker