Tre frågor om skola på vetenskaplig grund: Ängelholms kommun berättar

Skollagen (2010:800) lyder att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hur tolkar ni begreppet ’vetenskaplig grund’ i er kommun? Vad betyder det för förvaltningen och skolor/förskolor? Skollagens skrivning om vetenskaplig grund och

Publicerad: 3 september, 2020

Läs mer