Vetenskaplig grund saknas: Digitalisering och (för)skolans kompensatoriska uppdrag

Fjärrundervisning och distansundervisning har diskuterats flitigt efter att Corona slog till. Jag kommer inte att diskutera om Corona har lett till snabbare digitalisering eller om det är så att alla digitaliseringsinsatser som gjordes i skolan