Arkiv: 2020

Hälsning inför sommarledighet

Det är nästan midsommar. Det är många som säger att det har varit annorlunda vårtermin. Och på många sätt har det varit det. Många av oss fick annorlunda arbetsuppgifter, nästan alla fick anpassa sina arbetssätt,

Vetenskaplig grund saknas: Fritidshem och Särskola

Fritidshem 2016 publicerade FoU Skola i samarbete med SKR (då SKL) forskningsöversikt Fritidshem och Fritidshem och fritidspedagogik, författare Carin Falkner och Ann Ludvigsson. Författare konstaterar då att forskningen om fritidshem är förhållandevis liten och störst

Glad Påsk!

Antropologen Margaret Mead (1901-1978) har sagt till sina studenter att det första tecknet på civilisation är att människorna börjar hjälpa varandra i svåra situationer istället för att bara tänka på sig själva. Det har fått

Undervisa på distans – Gemensam kunskapsbank

Undervisning på distans kan genomföras på två sätt: Distansundervisning: elever får uppgifter att lösa på egen hand Fjärrundervisning: som pågår i realtid. Erfarenheter som beskrivs i texten omfattar båda varianter. Skillnader diskuteras under olika rubriker

En hyllning till Skolsverige i utmanande tider

Svensk skola är fantastisk. Ni som känner mig eller har läst mina tidigare inlägg vet att jag säger detta ganska ofta. Jag tycker det tåls att upprepas – svensk skola är fantastisk. Igår kom det