Arkiv: 2019

Konferens – Marin undersökningsteknik 2019

Programmet för konferensen kommer att bestå av många intressanta föredrag, allt från ubåtar till arkeologi på 2000 m djup samt diskussioner från vitt skilda områden. Det kommer även att erbjuda studiebesök i Malmö med omnejd, alltid med Marin

Publicerad: 12 februari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Webinarium om utlysningen Klimatneutrala städer 2030

Utlysningen Klimatneutrala städer 2030 riktar sig till projekt som fokuserar på städer/kommuner som vill ta täten, och tillsammans med andra städer påskynda omställningen till att bli klimatneutrala. Projekt som utvecklar innovativa lösningar kan få stöd.

Publicerad: 8 februari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Kommunernas roll i forskning och innovation

Marja Boström lyfte nyttorna med samverkan mellan kommun och akademi i en presentation av exempelsamlingen ”Kommuner och forskning i samverkan – 14 goda exempel i Skåne” och Erica Eneqvist reflekterade kring och gav exempel på

Publicerad: 29 januari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Fem lärdomar för skola på vetenskaplig grund

Skolsverige är för det mesta ljus och lovande med engagerade pedagoger och nyfikna elever. Det upplever man i sitt yrkesliv och privat som förälder samt på sociala medier där lärare och rektorer berättar om sin

Utlysning Formas – Forskning om hållbara hav

Belmont Forum i samarbete med Future Earth och JPI Oceans lanserar n utlysning i syfte att stödja globala samarbeten mellan forskare och andra experter för att finna lösningar som främjar hållbart användande av världens hav

Publicerad: 15 januari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Kurs – transdisiplinär forskning

Mistra Urban Futures i Göteborg organiserar fortbildning i form av en kurs som heter Samproduktion av kunskap i transdisciplinärt lärande – från praktik till teori. Den vänder sig dels till praktiker (såsom tjänstepersoner i kommuner),

Publicerad: 7 januari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer