Arkiv: 2019

Jag lovar – nästa gång säger jag ifrån

Marika Carlsson bjöds in till Skolriksdagen för att dela med sig sina erfarenheter om hur det är att växa upp i Sverige. Hon får folk skratta och gråta när hon pratar om vardagsrasismen som följer

Barns delaktighet och inflytande i förskolan

Arbetet med barns delaktighet och inflytande ska, liksom övriga delar av utbildningen i förskolan, vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta med vetenskaplig grund kan betraktas på olika sätt, som att exempelvis förskolans personal

Välkommen till Meeting point Urban Magma: Urban Innovation

Vad händer under Meeting point Urban Magma: Urban Innovation, den 15 maj? Förmiddagen fokuserar på hur man skapar de bästa förutsättningarna för innovation på lokal, regional, nationell och internationell nivå och vilken typ av samverkan

Publicerad: 12 april, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Hela Sveriges marktäcke är nu kartlagt

Nationella marktäckedata (NMD) är en ny kartering av Sverige (läs mer på Naturvårdsverket hemsida). Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen har pågått under 2017 och 2018 och kartan

Publicerad: 15 mars, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer