Tre frågor om skola på vetenskaplig grund: Helsingborgs stad berättar

Hur tolkar ni begreppet ’vetenskaplig grund’ i er kommun? Vad betyder det för förvaltningen och skolor/förskolor? För oss i Helsingborgs stads skolor innebär skola på vetenskaplig grund att planera verksamheten utifrån relevanta forskningsresultat och att