Arkiv: augusti, 2019

Rektorer från 27 kommuner deltar i FoU Skolas regionala nätverk

Den 30 augusti är det dags för FoU Skolas regionala rektorsnätverk. Rektorsnätverk fortsätter för tredje året i rad och är plats för erfarenhetsutbyte och inspiration för skola på vetenskaplig grund. Nätverket är mycket uppskattat och

Publicerad: 27 augusti, 2019Sidansvarig: Elena Zukauskaite

Läs mer

Barns röster – en viktig resurs i skolutveckling

Delaktighet och inflytande en mänsklig rättighet Barnkonventionen blir lag i Sverige nästa år. Den inrymmer en rad olika rättighetstyper och en av de tydligast framskrivna är rätten till inflytande och delaktighet. Genom barnkonventionen tillerkänns barn