Arkiv: januari, 2019

Kommunernas roll i forskning och innovation

Marja Boström lyfte nyttorna med samverkan mellan kommun och akademi i en presentation av exempelsamlingen ”Kommuner och forskning i samverkan – 14 goda exempel i Skåne” och Erica Eneqvist reflekterade kring och gav exempel på

Publicerad: 29 januari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Fem lärdomar för skola på vetenskaplig grund

Skolsverige är för det mesta ljus och lovande med engagerade pedagoger och nyfikna elever. Det upplever man i sitt yrkesliv och privat som förälder samt på sociala medier där lärare och rektorer berättar om sin

Utlysning Formas – Forskning om hållbara hav

Belmont Forum i samarbete med Future Earth och JPI Oceans lanserar n utlysning i syfte att stödja globala samarbeten mellan forskare och andra experter för att finna lösningar som främjar hållbart användande av världens hav

Publicerad: 15 januari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Kurs – transdisiplinär forskning

Mistra Urban Futures i Göteborg organiserar fortbildning i form av en kurs som heter Samproduktion av kunskap i transdisciplinärt lärande – från praktik till teori. Den vänder sig dels till praktiker (såsom tjänstepersoner i kommuner),

Publicerad: 7 januari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer