Om risken med evidens som särskilt utvalda sanningar

Den 22 april 2017 fyllde människor världen över gatorna i en ”March for Science” – en marsch för vetenskapen. Den var en reaktion mot att USA:s nyinstallerade 45:e president hade visat sig ha en syn